NeO marketing – Pochwała towarzyskoci

Na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonała się głęboka zmiana sposobu angażowania i komunikowania się firm z grupami docelowych odbiorców. Powszechnie znane, standardowe narzędzia, które były skutecznie używane przez ostatnich 20 lat stają się przestarzałe, a realizowane strategie nie odpowiadają możliwością oraz oczekiwaniom rynku. Dynamika zmian jaką obserwujemy w zakresie technologii informacyjnej, prowadzi do coraz to nowego rozumienia funkcji marketingu a zwłaszcza jego cyfrowej odmiany.

Podczas gdy tradycyjne teorie marketingowe koncentrują się na obszarach online i offline, to dokonana transformacja 4P do 4E – zmusza nas do myślenia wykraczającego poza tradycyjne, znane nam środowisko marketingowe. 

Neo-Marketing to nowa dyscyplina wiedzy i umiejętności osadzonych bardzo mocno w nowych technologiach jak również głębszym rozumieniu zmian po stronie oczekiwań i roli klienta w relacji do marki.

Jak dziś należy rozumieć Marketing Mix – 4P Kotlera?

Od wielu dziesięcioleci nasze środowisko marketingowe podąża za pozycjonowaniem marketingowym 4P Kotlera. Skuteczny i przez wiele lat z powodzeniem sprawdzony model Marketing Mix. Z uwagi na dynamikę zmian społecznych, technologicznych oraz idących za nimi zmian zachowań i oczekiwań klientów, funkcje i rola marketingu uległy ewolucji. Dziś tradycyjne strategie marketingowe oparte na 4P już dwukrotnie ewoluowały do swojej nowej formy 4E.

Podejście 4P koncentruje się na strategii marketingowej zorientowanej na sprzedawcy. Przedstawiona wiele lat temu strategia 4C promowała zorientowaną bardziej na konsumencie perspektywę działań marketingowych. Fakt ten stał u podstawy dalszej ewolucji i opracowaniu konkretnej strategii skoncentrowanej na większej interakcji z klientami opartej na doświadczeniu. Dziś znanej jako Marketing Mix 4E

Po co jest Neo-marketing, skoro mamy już strategię 4E?

Przy tak wielu możliwościach wyboru jakie ma dzisiaj Klient na rynku i dostępnych wielu kanałach komunikacji, niezbędnym jest określenie i identyfikacja procesu decyzyjnego klienta, konkretnych grup docelowych odbiorców naszej usługi bądź produktów. 

Aby proces ten był skuteczny musimy dokonać ewolucji sposobu myślenie i postrzegania roli i miejsca marketingu w biznesie.

Nadszedł czas, aby dyscyplina marketingowa przejęła rolę przemyślanego przywództwa, czyniąc doświadczenie marki konsumenta kluczowym elementem strategii rozwoju biznesu i firmy.

Z uwagi na fakt, że firmy w coraz większym stopniu podnoszą wartość swoich produktów i ofert, tworząc kompleksowe doświadczenia klientów, wiemy już, że najważniejszy miernik prowadzonych działań marketingowych, wkrótce zmieni się z „udziału w portfelu” na „dzielenia się doświadczeniem”.

Aby sprostać stojącym wyzwaniom, marketing musi sprawnie poruszać się w obszarach wiedzy takich jak: automatyzacja marketingu, CRM, analityka danych, media społecznościowe, platformy zarządzania danymi, optymalizacja wyszukiwania, e-commerce, witryny internetowe, strony docelowe, mobilne strony docelowe, przepływ pracy w ramach marketingu treści, grywalizacji — lista ta z pewnością może być jeszcze dłuższa. 

Neo-marketing koncentruje się wokół doświadczeń klienta i zmienia sposób funkcjonowania marketingu w organizacji, czyniąc go odpowiedzialnym za współpracę, jeśli nie współwłasność w zarządzaniu obsługą klienta, produktem, komunikację wewnętrzną i integrację technologii. 

Skala i różnorodność tego marketingowego ekosystemu będzie rosła w dającej się przewidzieć przyszłości. Świat zmienia się tak szybko, a wraz z nim zmienia się marketing. Wokół nas rozkwitają możliwości i oczekiwania związane z doświadczeniem klienta — przełomowa innowacja, która obecnie znajduje się w samym centrum działań marketingowych.