Vienna Life webinar

Graphic design – Prezentacja wewnętrznego webinaru Vienna Life odbyła się w ramach wymyślonego przez nich wydarzenia Race To Get There. Byliśmy w stanie zwizualizować punkty prezentacji, stworzyć logo wydarzenia i zaprojektować jego komunikację.