Vienna Life – Zaangażowanie agenta

Zaangażowanie agenta – Dla firmy finansowo-ubezpieczeniowej Vienna Life w Warszawie opracowaliśmy koncepcję, która miała być wykorzystywana jako narzędzie komunikacji pomiędzy firmą a jej zewnętrznymi agentami sprzedaży. Oprócz koncepcji zapewniliśmy również doskonały proces projektowania doświadczeń użytkownika i jego rezultat.

Klient:
Vienna Life TU na Życie

Usługi:
1. Concepting
2. UX Design

Cele:
1. Stworzenie bezpośredniego narzędzia komunikacji pomiędzy firmą a zewnętrznymi partnerami handlowymi.
2. Dostarczanie aktualnych informacji o produktach i usługach dla agentów zewnętrznych.
3. Umożliwienie dzielenia się doświadczeniami pochodzącymi od poszczególnych agentów zewnętrznych.
4. Dostarczanie treści medialnych związanych z konkretnymi produktami lub usługami.

Opis

Informacje o kliencie:
Vienna Life WWW

Więcej jak ten projekt:
Web projekty, Marketing projekty