Digital
marketing

Dzisiejsze potrzeby na rynku cyfrowym

Nowe technologie i realizująca się coraz głębsza digitalizacja życia sprawia, że funkcjonujemy w świecie, w którym wszystko jest ze sobą połączone. Fakt ten powoduje, że musimy wyjść poza ograniczenia tradycyjnych możliwości komunikacyjnych, znanych nam wszystkim z przeszłości. Dlatego ważne jest, aby proces komunikacji marki realizował się w ramach myślenia projektowego w uwzględnieniem wszystkich komunikacyjnych touchpoints.

Słowa pisane i mówione wymagają grafiki, obrazów i ruchu; miejsce i sposób w jaki są przedstawione, wpływają na postrzeganie marki firmy, osób jak również całej organizacji.

Perfomance

Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko związane z wydatkami na reklamę, mierzymy działania kampanii stale śledząc ROI i rozwijając najskuteczniejsze kanały. Dzięki posiadanym umiejętnościom analitycznym oraz szczegółowym zarządzaniem danymi, możemy uzyskać najlepsza efektywność i najlepsze wyniki z Twojego budżetu reklamowego.

Więcej informacji:

Social media

Sieć społecznościowa może szybko zwiększyć wyniki Twoich celów marketingowych. Niezależnie od tego, czy planujesz pojedynczą reklamę, czy dużą kampanię cross-medialną – pomagamy Twoim działaniom w przekazaniu wysokiej jakości informacji odpowiednim odbiorcom i we właściwym czasie.

Więcej informacji:

Direct digital

Odpowiednie treści online mogą skutecznie poprowadzić odbiorców do wyznaczonego celu. Każdy rodzaj treści wymaga podejścia dostosowanego do medium. Ponieważ nie ma jednej drogi dotarcia do Twoich odbiorców, nasz szczegółowy plan będzie przedstawiał zaprojektowaną strukturę działań jako najskuteczniejszy sposób dotarcia do Twoich odbiorców.

Odkryj możliwości:

Dlaczego warto brać pod uwagę dane cyfrowe

Dzisiejsze powszechne połączenie treści cyfrowych i reklamy sprawia, że ​​konsumenci oczekują, że zostaną wygodnie i szybko doprowadzeni w kierunku pożądanej usługi, produktu lub marki. Aby spełnić to oczekiwanie, musimy właściwie wykorzystać posiadane dane, które oferują szeroką gamę opcji i możliwych strategii. W międzyczasie prowadzona analiza, pozwala monitorować ROI i na bieżąco wprowadzać niezbędne poprawki.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie znaleźć najlepszą taktykę marketingową, która pozwoli maksymalnie wykorzystać określony budżet.

Znaczenie danych cyfrowych

Jedną z korzyści marketingu cyfrowego jest to, że jest mierzalny. Nie ma znaczenia, czy Twój cel skupia się na którymkolwiek, czy na wszystkich z poniższych:

1. Budowanie świadomości marki
2. Budowanie relacji z odbiorcami
3. Zwiększanie sprzedaży
4. Poprawa kliknięć zwrotnych do Twoich stron internetowych i rankingów wyszukiwania
5. Zwiększeniu obecności w mediach cyfrowych

Wykonując usługi pomiaru prowadzonych online działań marketingowych, monitorujemy ich skuteczność jak również zarządzamy ich danymi.
Wiedza ta może następnie przekształcić się m.in. w nową strategię i podejście do działań marketingowych, dostosowanie lub zwiększenie treści społecznościowych, zmianą bądź rozszerzenie kanałów komunikacji z rynkiem!